Sterft, gij oude vormen en gedachten

Ontwaakt, verworpenen der aarde!

© Brecht Goris

Walter Zinzen

Er is in dit land een rare politieke evolutie gaande: op 26 mei werden twee rechtse regeringen, de Vlaamse en de federale, afgestraft door de kiezer. De reden waarom was duidelijk: het anti-sociale beleid van die “Zweedse” regeringen. Maar wat is de reactie van de verliezers? Nog meer hardvochtig rechts. De Vlaamse regering is er een toonbeeld van, het lijkt alsof Jan Jambon de wedergeboorte is van Margaret Thatcher.

Nog verwonderlijker is de reactie van de sp.a. Die afkorting betekent nog altijd: Socialistische Partij Anders. Socialistisch? Beluisteren we nog een keer de Nieuwjaarstoespraak van de jonge voorzitter, Conner Rousseau. Die had het over solidariteit. Bravo! Dat is wat we verwachten van een socialist.

Hij zei het zo: ‘gezellige pleinen en veilige wijken, daar gaat sp.a voor zorgen. Kleur, afkomst en religie maken daarbij geen bal uit. Niet links, niet rechts, maar solidair.’ Nogmaals bravo! Welke kniesoor kan daar wat tegen in brengen? Misschien dat het een beetje te veel herinnert aan een oude slogan van wijlen de Volksunie? Die luidde: ‘Niet links, niet rechts, maar vooruit!’

Akkoord, “solidair” klinkt beter. De vraag is alleen: solidair met wie? In de hele toespraak van Rousseau was geen woord te horen over migratie. Nochtans heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat migratie voor vele Vlamingen een bron is van grote zorg. Kiezersonderzoek heeft dan weer uitgewezen dat het succes van Vlaams Belang weliswaar deels te maken had met het “linkse” sociaal-economische programma van die partij, maar toch vooral ook met de harde standpunten inzake migratie.

Enquêtes van het Europees Sociaal Onderzoek wezen dan weer uit dat de afkeer van migratie het gevolg is van de stemmingmakerij die vele politici de afgelopen jaren hebben verspreid. De socioloog Bart Meuleman, die het Europees onderzoek grondig heeft bestudeerd, formuleerde het in Knack zo :

‘Opinies zijn maakbaar. Als je erin slaagt om de asielzoekers te framen als gezinnen die uit lijfsbehoud naar hier komen, vind je zelfs bij kiezers van Vlaams Belang een draagvlak. Maar als je die asielzoekers kunt framen als alleenstaande mannen die van ons sociale systeem komen profiteren, kan de opinie heel snel in de andere richting omslaan. Ik heb de indruk dat vooral rechtse politici dat goed begrijpen. Links is de laatste twintig jaar minder succesvol geweest dan rechts in het opleggen van de eigen denkwijze.’

Van een socialistische partij mogen we toch een beleid verwachten dat de leugens en de vooroordelen van de Franckens ontmaskert en daarover duidelijk en zonder volksverlakkerij communiceert.

Anders gezegd: als de N-VA zich beroept op de publieke opinie om een hard migratiebeleid te bepleiten, dan heeft ze die publieke opinie eerst zelf geschapen, daarbij geholpen door hardliners bij de CD&V, en natuurlijk ook door Vlaams Belang.

En links? Groen laat een ander geluid horen maar is op de keper beschouwd de enige partij die dat doet. De PvdA maakt liever over andere onderwerpen lawaai en de sp.a houdt zich helemaal van den domme.

Terwijl we toch van een partij, die zich socialistisch noemt, mogen verwachten dat ze een radicaal ander migratiebeleid voorstaat dan dat van Francken. Een beleid ook dat de angstgevoelens bij de bevolking actief bestrijdt. Een beleid dat de publieke opinie objectief inlicht over wie de veiligheid- en gelukzoekers werkelijk zijn, wat hun situatie is, hoe hulpbehoevend ze zijn en wat wij voor hen kunnen betekenen. Een beleid dat de leugens en de vooroordelen van de Franckens ontmaskert en daarover duidelijk en zonder volksverlakkerij communiceert.

Maar zo is het niet. De linkerzijde is duidelijk bang om de kaart van het solidaire standpunt inzake asiel te trekken, om nog één keer Bart Meuleman te citeren. Maar waar voor de drommel zijn de rode kameraden dan bang voor?

Ook nu nog zingen ze op hun congressen uit volle borst de Internationale. Die begint met de onsterfelijke versregels van Henriette Roland Holst – van der Schalk:

Ontwaakt! verworpenen der Aarde
Ontwaakt! verdoemd in hong‘ren sfeer

Aan al de socialisten, communisten en linkse mensen in het algemeen, die dit lied nog altijd zingen, zou ik willen vragen: Wie zijn de dag van vandaag de verworpenen der aarde, als het niet de mensen zijn, die vluchten voor oorlog, geweld , terreur en onderdrukking, of voor honger, armoede en ziekte en die zich in uiterste nood aan onze grenzen melden? Gelden ook voor hen de woorden van voorzitter Rousseau dat afkomst en religie geen bal uitmaken, of vallen zij er buiten? Of ontbreekt de moed om de bange Vlamingen te overtuigen van de noodzaak tot werkelijk internationale solidariteit zoals het oude strijdlied dat vraagt?

Voor wie hebben al die solidaire mensen gestemd? Toch niet voor de partij voor wie anti-solidariteit het alfa en omega is van haar handelen?

We hebben de afgelopen weken en maanden indrukwekkende tekenen gezien van een enorme solidariteit. De Warmste Week, het recordbedrag dat ingezameld werd voor Kom op tegen Kanker, tienduizenden mensen hebben zich ingezet voor wat ze zagen als het “goede doel”. Naar het woord van Mark Michils, de voorzitter van Kom op tegen Kanker, was dat een heel ander Vlaanderen dan dat van “sommige politici” (hij noemde ze niet bij naam) en van de sociale media. Hij had gelijk.

En dan vraag ik me af: voor wie hebben al die solidaire mensen gestemd? Toch niet voor de partij voor wie anti-solidariteit het alfa en omega is van haar handelen? Zou hun mededogen beperkt blijven tot de lijdende medemens van het “eigen volk”? Ik kan het niet geloven. Ligt niet juist bij deze menen een kans om de terminale zieke die de sp.a is nieuw leven in te blazen?

Mateke, doe dat niet

Is het niet de taak van socialisten om dat “warme” Vlaanderen te mobiliseren om ook de verworpenen der aarde van de 21ste eeuw in de armen te sluiten? Maar over hen heb ik de jonge voorzitter niet gehoord. Zijn partij is naar verluidt verdeeld over het thema. En de voorzitter zelf is naar eveneens verluidt zijn licht gaan opsteken bij de geestesgenoten in Scandinavië: ruimhartig voor de eigen sociaal zwakkeren, hard en meedogenloos voor de vreemdeling. Dat model zou hij willen kopiëren.

Mateke, doe dat niet. Probeer uw partij niet te redden ten koste van het meest elementaire socialisme. Dat is al eens eerder gebeurd, toen Louis Tobback als minister van Binnenlandse Zaken bevoegd was voor migratie. Hij voerde een anti-migratiebeleid onder het motto “het salon is vol”. Er kon volgens hem niemand meer bij in ons kleine landje. Hij nam ontslag in 1998 na de dood van Semira Adamu, een uitgewezen Nigeriaanse asielzoekster. Ze werd in het vliegtuig dat haar naar Togo moest brengen door rijkswachters zodanig “in bedwang gehouden” dat ze stikte.

Louis schijnt vandaag de dag tot andere inzichten te zijn gekomen. Hij vindt althans dat de sp.a niet kan toetreden tot een regering waarin Francken opnieuw het departement asiel en migratie beheert. Louis is ook de man dank zij wie, glorie weze met hem, de huidige burgemeester van Leuven Mohammed heet. Die burgemeester is het levende bewijs dat angst voor electorale rampen een slechte raadgever is als het gaat om het verdedigen van humane standpunten.

Daarom: Sterft, gij oude vormen en gedachten, weg met de schrik voor de bange kiezer, weg met het achterna lopen van extreem rechts, ga het land in, bestorm de sociale media en overtuig de kiezers ervan dat vluchtelingen en landverhuizers op de eerste plaats mensen zijn en geen problemen of in de weg lopende objecten.

En kijk, amper was dit stuk geschreven of Conner Rousseau deed exact wat hier gevraagd wordt. Hij was de eerste politicus die reageerde op de racistische beer, die op Facebook over de Afghaanse drenkelingen in De Panne werd gegoten. Zijn commentaar: ‘De ontmenselijking gaat verder. Dit is zum kotsen. Dit zijn mensen van vlees en bloed. Hoe ver gaan we dit laten komen?’

Hoop doet leven. Na de woorden , nu de daden, meneer de voorzitter.

Avanti popolo!

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2751   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur