MO*dossiers

In 2017 werd de vluchtelingencrisis opgelost. Door het krachtdadige beleid van onze Europese politici. Dat denken we toch. Voor jou en vele anderen bracht de crisis-voor-vluchtelingen alleen maar meer onzekerheid. In 2018 zal de vluchteling nog dieper in de vergeetput belanden. Deze brief aan jou, opa Nouri, is mijn ode aan de vergeten vluchteling.

Meer uit het dossier Beste wensen, 2018
vr 12/01
Gage Skidmore ((CC BY-SA 2.0)
Amerikaans president Donald Trump richt zich tot de lezers van MO* en wil hen waarschuwen voor het nieuws dat MO* verspreidt. Hij wil dat de lezers van MO* de juiste keuzes maken in 2018.
do 11/01
Jakob Montrasio (CC BY 2.0)
Na Malta zijn we het meest dicht geplamuurde en vol gepropte land van Europa. Malta, moet je weten, is een rots in de zee. Wij zijn een betonnen vlakte aan de zee. In haar nieuwjaarsbrief doet Tine Hens een oproep om meer aandacht te besteden aan het creëren van open ruimte.
di 02/01
hkase
Een brief aan een andere soort schept een speciale afstand die helpt om dingen scherper te stellen
vr 29/12
screenshot: https://news.nike.com/news/nike-basketball-unwraps-its-annual-set-of-festive-signature-footwear
Wat kan je iemand -een oude vriend, of ten minste een warme kennis van weleer- wensen die helemaal bovenaan een van de grootste bedrijven van de wereld staat, als dat bedrijf massaal belastingen ontwijkt. Met de helpende handen van democratisch verkozen regeringen, weliswaar? Een nieuwjaarsbrief om hardop voor te lezen bij de Sine Qua Non Syrah uit 2011.
do 28/12
Eduardo Fonseca Arraes (CC BY-NC-ND 2.0)
Arne Gillis schreef in deze nieuwjaarsbrief een pakkend afscheid aan zijn overleden vriend Diego, zijn spitsbroeder van Latijns-Amerikaanse avonturen. 
wo 27/12
Met een onbehagen over ongelijkheid schreef MO*redacteur Stefaan Anrys een nieuwjaarsbrief aan de poetsvrouw. 

Een pleidooi voor écht nieuws gaat niet alleen over het weerleggen van vals nieuws, maar vooral over de kerntaak van journalistiek: vanuit een kritische houding tegenover propaganda – van overheden, politici, bedrijven, lobby’s, ngo’s, of de professionele producenten van leugens en halve waarheden – op zoek gaan naar wat we wél weten, te weten kunnen komen, of zouden moeten weten. En over de vraag hoe dat kan, in tijden van techreuzen.

Hoe gaat Rusland om met de revoluties van 1917? Wie is het verzet in 2017, aan de vooravond van de presidents-verkiezingen? Wie zijn de tieners en twintigers die deelnemen aan straatprotesten? Is Rusland op weg naar een nieuwe revolutie? En wat mogen we nog verwachten van de informatieoorlog tussen Rusland en het Westen? MO* zocht het uit in Moskou, Sint-Petersburg en Nizjni Novgorod.

Heel wat nieuwere “zuid-zuid” initiatieven hebben het potentieel om de klassieke noord-zuid samenwerkingsverbanden tussen landen ingrijpend te beïnvloeden.  Zetten ze een traditionele kijk op ontwikkelingssamenwerking op losse schroeven? Benoît Cros trok op onderzoek in El Salvador, Brazilië en de Filipijnen. 

Een uitwisseling tussen de circusschool in Molenbeek en de circusschool uit Ramallah levert rijke inzichten op over het leven in de twee samenlevingen. ‘Circus is een sociaal rolmodel voor samenleven: we zijn allemaal anders, maar dat kan een sterkte en iets moois zijn. Bij beide scholen is “circus voor iedereen” dan ook de insteek voor de werking.’ Onverwachte verhalen en verrassende perspectieven uit steden die worstelen met hun negatieve imago’s.

Europa dumpt massaal tomaten en kippen op de Afrikaanse markt. In plaats van restdelen te vernietigen, zoeken Europese producenten naar markten waar ze nog iets kunnen krijgen voor kippenafval. Het gevolg is dat een industrie die tot 30 jaar geleden in West-Afrika nog de tweede grootste werkgever was, nu op apegapen ligt. Daan Bauwens onderzocht de gevolgen van deze wurggreep op de Afrikaanse economie voor de migratie naar Europa.

Dat vrouwen nog op veel vlakken moeten vechten voor gelijke rechten is duidelijk. MO* wil daarin verder gaan dan wat trending is op sociale media en focust met dit dossier op de rol die vrouwen in de politiek hebben. Verkozen vrouwen uit alle windstreken vertellen over hun strijd en hun verwezenlijkingen.

Europa onderhoudt visakkoorden met acht West-Afrikaanse landen. Goed tien jaar geleden gooide buurland Senegal de meeste buitenlandse reders buiten: Europese schepen vissen er nu enkel op tonijn. Door overbevissing in Mauritanië is de migratie van de gegeerde sardinella tussen beide landen bijna helemaal stilgevallen. Daarmee komt ook de voedselzekerheid van miljoenen mensen onder druk te staan. 

Bij jong en oud heerst er veel pessimisme over Congo. Om het tij te doen keren zijn radicale ingrepen nodig: een mentale renaissance en een wervende visie op een waardige toekomst voor het Congolese volk. Die ommekeer zal van de Congolezen zelf moeten komen.